Disclaimer


Dank voor uw interesse in Marktplaats B.V. en haar dochter- en zustermaatschappen (“Marktplaats”). De op deze website gebruikte content (de “Marktplaats Content”) – met inbegrip van handelsnaam, merken, afbeeldingen, teksten en downloadbare bestanden – en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van Marktplaats en/of licentiegevers die Marktplaats toestemming hebben gegeven om deze content te gebruiken.

Wij beschermen de Marktplaats Content met zorg. Indien u gebruik wenst te maken van de Marktplaats Content dan dient u voorafgaand aan het gebruik daarvan toestemming aan ons te verzoeken en deze toestemming van ons te verkrijgen. Een verzoek voor dergelijke toestemming kan worden gedaan via pers@marktplaats.nl

Wij wijzen u erop dat vanwege het grote aantal verzoeken om toestemming voor gebruik van de Marktplaats Content, wij niet direct op alle verzoeken kunnen reageren. Indien u niet binnen enkele dagen van ons per e-mail of schriftelijk heeft vernomen dat wij toestemming geven voor het gebruik, dan dient u ervan uit te gaan dat uw verzoek om toestemming niet is ingewilligd. Indien u geen toestemming heeft verkregen dan is het u niet toegestaan om de Marktplaats Content te gebruiken; dergelijk gebruik zonder toestemming kan inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Marktplaats en/of haar licentiegevers.

Opmerking voor de media: U kunt logo’s en andere op deze website geplaatste Marktplaats-afbeeldingen downloaden voor gebruik in niet-commerciële nieuwberichten zonder daarvoor voorafgaand toestemming te vragen. Indien u vragen heeft over gebruik van de Marktplaats Content, dan kunt u contact met ons opnemen via pers@marktplaats.nl